Prosimo, da upoštevate, da so besedila in slike avtorsko zavarovani. Lahko se uporabljajo le z dovoljenjem avtorja. Predstavljeni podatki niso nujno povsem točni ali popolni in tudi niso primerni za strokovno ali znanstveno obdelavo. Odgovornost: kljub skrbni kontroli ne moremo jamčiti za resničnost in neoporečnost vsebine obstoječe spletne strani in eksternih linkov. Za vsebino eksternih linkov so odgovorni drugi. Jamstva za popolnost, pravilnost, ažurnost in kakovost informacij ne moremo zagotoviti. Odškodninski zahtevki vseh oblik proti avtorjem so izključeni. Operater te spletne strani si izrecno pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni ali izbriše dele ali spletno stran v celoti. V primeru, da so bile nezavedno kršene osebne pravice, stopite nemudoma v stik z operaterjem spletne strani, da se te nemudoma odpravijo.