Štorklje
Združenje skrbi za varstvo štorkelj in njihovih življenjskih okolij. Prispeva h blaginji domovine in krepitvi evropskega duha, prežetega z njeno simbolno nosilko - štorkljo

Legenda

ena ali dve obiskovalki (par), štorklje niso vezane na gnezdo,

par brez mladičev,

par z enim,

dvema,

tremi,

štirimi,

petimi in

šestimi poletenci