Štorklje
Združenje skrbi za varstvo štorkelj in njihovih življenjskih okolij. Prispeva h blaginji domovine in krepitvi evropskega duha, prežetega z njeno simbolno nosilko - štorkljo
Obroček:
Starost:
Država:
Mesec:
Prirodoslovni muzej Slovenije

Podatke o obročkanih štorkljah je moč uporabiti v raziskovalne namene s predhodnim soglasjem in vednostjo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Izpolnite obrazec in zahtevek in ga pošljite na Slovenski center za obročkanje ptičev: sll@mrc.pms-lj.si

Legenda

mladič (PULL) obročkan na gnezdu,

kraj obročkanja spolno nezrele (1Y-3Y), odrasle (AD) ali v naravo vrnjene štorklje iz okrevanja/ujetništva in

kraj najdbe obročkane štorklje